Co je u nás nového
2023/03
23

ARTAS - Studium uměleckých archivů. Před a po roce 2004

Archiv výtvarného umění (Praha, Česká republika), basis wien - Dokumentační centrum pro současné umění (Vídeň, Rakousko) a Archiv Moderní galerie (Lublaň, Slovinsko) - tři archivy výtvarného umění 20. a 21. století, které už řadu let spolupracují v rámci širší sítě evropských archivů EAN, zahájily nový dvouletý projekt s názvem:

ARTAS - Studium uměleckých archivů. Před a po roce 2004.

Tyto tři umělecké archivy po desetiletí shromažďují, uchovávají a zpřístupňují dokumenty týkající se soudobé umělecké produkce a jejích protagonistů, autorů a míst konání ve svých zemích a nabízejí badatelům i zainteresované veřejnosti množství informací o jednotlivých osobnostech, institucích a výstavách umění 20. a 21. století. Všichni partneři spravují své rozsáhlé databáze (Art and Research Database basis wien, abART, RazUme), které dohromady obsahují údaje o více než 220 000 výstavách a 205 000 osobnostech.

Jako výchozí bod pro projekt ARTAS jsme si vybrali rok 2004, kdy došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Se vstupem deseti nových členských států, včetně České republiky a Slovinska, se změnily politické, ekonomické a sociální vztahy mezi státy. Společný projekt bude zkoumat, jaký vliv měl tento historický moment na současné umění v daném prostředí. na něž se vztahují shromážděná data. Zkoumání bude vycházet z materiálů uložených ve třech archivech a z informací, které se v jejich třech databázích protínají. Důraz bude kladen na vzájemné propojení událostí, institucí a jednotlivců v zemích, kde se tyto tři archivy nacházejí.

Cílem projektu je najít změny ve způsobu spolupráce a propojení umělců, kurátorů a institucí v nových podmínkách. Očekávané doplnění databází a obohacení stávajících archivních sbírek, umožní nový pohled na budoucí spolupráci mezi evropskými archivy současného umění.

Projekt je spolufinancován programem Evropské unie Kreativní Evropa (2023-2024) a Národním plánem obnovy České republiky.

www.artarchiv.cz, www.basis-wien.at, www.mg-lj.si/en/library-and-archives