Co je u nás nového
2010/07
24

Free Culture / Svobodná kultura

Národní knihovna České republiky

Archiv výtvarného umění, o.s

Iuridicum Remedium, o.s.Vás srdečně zvou na druhé zastavení putovní výstavy

Free Culture / Svobodná kultura České autorské právo

Výstava bude otevřena (bez zahájení) v Národní knihovně České republiky (Karolinum, výstavní chodba) od 13. 7. do 6. 9. 2010

Free Culture
Putovní výstavu Free Culture / Svobodná kultura připravilo občanské sdružení Archiv výtvarného umění při příležitosti zpřístupnění informačního systému abART v licenci Creative Commons (CC NY-NC-SA).
Zabývá se problematikou “vlastnictví” umělecké tvorby, možnostmi jejího sdílení v počítačovém světě, proměnou pojmů autorství a originalita, šířením informací a děl po webové síti, přímou dostupností digitalizovaných zdrojů a archivů, nárůstem kolektivní tvořivosti. Soustřeďuje se na svobodné rozhodování tvůrce o užívání díla, na vznik a šíření licencí Creative Commons, dává návod k jejich použití. Zabývá se nutností hledat nové modely financování často velice náročných projektů.
Klade otázky po smyslu umělecké práce. - Zisk? Sláva? Postavení? Poznání? Společné obohacení? - Na konkrétních příkladech a odkazech nabízí některé současné odpovědi.

Creative Commons
Creative Commons (česky zhruba tvůrčí společenství) je neziskové hnutí, který si klade za cíl podporovat tvořivost v oblasti kultury, vzdělávání a vědy zpřístupňováním autorských děl veřejnosti k legálnímu užívání a sdílení.
Organizace Creative Commons, která za projektem stojí, nabízí za tímto účelem autorům zdarma škálu licencí, které umožňují přímo rozhodnout o jejich autorských právech k dílu, plošně některá nabídnout veřejnosti a jiná si ponechat. Motivací je především snaha o překonání hranic, které platné autorské zákony kladou svobodnému sdílení děl a informací.
Licence Creative Commons nejsou popřením copyrightu, jsou jeho nadstavbou. Jednoduchým a jednoznačným způsobem mění nároky autorů z „všechna práva vyhrazena“ na „některá práva vyhrazena“, rozšiřují tak možnosti zákonného užívání a sdílení textů, hudby, fotografií, filmů, videí ad. Poskytují pohotový a legální nástroj, který chrání uživatele díla (nebudou obviněni z porušování autorských práv) i autory.
Jejich úspěch a rychlé rozšíření spočívá ve snadnosti použití. Stačí přidat logo vybrané licence k webové stránce, fotografii, textu, videu, hudební nahrávce apod. Logo zastupuje a odkazuje na celý právní text licenčního ujednání, které se uživatelé díla automaticky zavazují dodržet. Licence mohou zdarma využít jednotlivci, společnosti i velké organizace.
zdroj – Iuridicum Remedium, o.s. www.iure.org