Co je u nás nového
2012/03
22

Galerie Vincence Kramáře 1964 - 1972 (František Doležal, Vladimír Rocman)

Galerie Vincence Kramáře 1964-1972
Centrum současného umění DOX, Malá věž
Poupětova 1, Praha-Holešovice
22.3.-27.5.2012


Galerie Vincence Kramáře byla vybudována v letech 1962 až 1964 členy pobočky Svazu výtvarných umělců v Praze 6 Dejvicích v parteru domu v ulici Československé armády 24. Výstavní činnost zahájila 27. září 1964. Komisařem galerie a předsedou výstavní komise byl František Doležal, jejími členy Antonín Kulda, Alena Novotná-Gutfreundová, Vladimír Rocman, Luděk Tichý a arch. Jaroslav
Vaculík, na programu se podíleli také Václav Formánek a Hana Volavková.
Grafická zpracování katalogů, plakátů a pozvánek byly většinou dílem Vladimíra Rocmana, dále spolupracoval např. Ivan Strnad, Alena Novotná-Gutfreundová, Míla Dufková, Jiří Rathouský,
František Doležal, Clara Istlerová a další. Instalaci výstav koncipoval Vladimír Rocman, Luděk Tichý,
František Doležal, arch. Jaroslav Vaculík, dále u jednotlivých výstav např. arch. Jaroslava Mrázová, Bohuslav Rychling, arch. Stanislav Šnajdr a Jiří Rathouský.
Logo galerie navrhl Vladimír Rocman. Texty do katalogu připravovali a komisaři výstav byli mj. František Dvořák, Miloš Šafránek, Čestmír Berka, Ludmila Vachtová, Olga Pujmanová, Eva Petrová, Máša Hovorková, Prokop Toman, Miloslav Racek, Jan Baleka, Jiří Šetlík, Dagmar Šefčíková, Anna Fárová, Anna Masaryková, Luboš Hlaváček, Jiří Padrta.
Zázemí a organizační práci galerie zajišťovaly Božena Čápová, a malířka Olga Machoninová.
V době tzv. „normalizace“ po roce 1971 byla výstavní komise zlikvidována a jejím členům znemožněna další umělecká existence. Galerii převzalo politické vedení nově se ustavujícího Svazu. V roce 1990 neuspěl projekt vrátit Galerii Vincence Kramáře výtvarníkům Prahy 6. V restituovaném domě ji nahradil autosalon.
V Malé věži DOXu jsou vystavené katalogy, plakáty, fotografie a archivní dokumenty především z let 1964-1972, připomenutá ale je i doba normalizace až do zániku galerie v roce 1991. Dokumentární expozici doplňují díla dvou zakladatelů – obrazy a grafiky Františka Doležala a Vladimíra Rocmana.

Archiv výtvarného umění vydal k výstavě příručku pro sběratele Galerie Vincence Kramáře 1964-72 (text Eva Petrová, soupis výstav, vyobrazení obálek a popis katalogů).

Odkaz na výstavu naleznete v našem informačním systému abART: http://goo.gl/q15Hu