Co je u nás nového
2021/08
20

Galerijní Laboratoř 2010 – 2021

Bilanční výstava představuje projekt Galerijní Laboratoř, který vznikl v roce 2010 v rámci kreativního modulu - Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy jako určitý druh exkurzu do problematiky kurátorství současného umění či managementu umění. Od roku 2019 se projektu účastní i studenti Katedry umění Technické univerzity v Liberci. Projekt je především určen pro studenty realizující první kurátorské projekty, jako určitá možnost praktického experimentu. Zásadní pro projekt je podpora multikulturního a mezigeneračního dialogu. Kromě studentských projektů je při výběru vystavujících autorů kladen důraz na střední a starší generaci umělců nad 35 let. Přednost mají autorské intervence do prostoru v duchu site - specific instalací přímo vytvořené na míru galerie. Způsobem hledání limitů galerijního prostoru, iniciací mezioborového dialogu a sociální citlivostí lze zmínit paralelu s pojetím divadla jako laboratoře Jerzy Grotowského, který slouží jako určitý druh inspirace i pro vizuální umění. V neposlední řadě není možné vynechat autorské přístupy některých vizuálních umělců, jejichž zájem se nezaměřuje pouze na tvorbu, ale zahrnuje i schopnost organizovat či budovat tzv. nezávislé galerijní projekty, kde je kladen důraz na demokratickou diskuzi a rozvoj občanské společnosti. V tomto kontextu je také možné zmínit umělecké strategie, které jsou označované jako new genre public art. Galerijní Laboratoř se postupně emancipovala v „tekutou“ galerijní značku. V minulých letech byl galerijní projekt provozován v ne/galerijním hybridním kontextu chodby, kaple, lodního podpalubí či jídelny hotelu. Nikdy nevíte v jaké podobě se Galerijní Laboratoř další rok objeví.

Výstava vznikla ve spolupráci s Archivem výtvarného umění.


kurátor: Matouš Karel Zavadil