Co je u nás nového
2016/11
07

Pavlína Jana Lörinczová: Antistresové omalovánky

Netrapte se tím, že nemáte přesně stejné barvy, které jsou na paletě - buďte kreativní a vytvořte si vlastní barvy tím, že je například budete používat ve větší vrstvě nebo budete na pastelky víc tlačit a vznikne tmavší barva. Můžete přes sebe dokonce použít dva odstíny, které máte k dispozici.

/ Lauren Farnsworthová, z předmluvy omalovánek Colourtronic

Setkání s uměleckým dílem není reflektovaným intelektuálně-senzuálním požitkem, ale výzvou ke změně našeho života, tj. ke změně našeho postoje k životu.

/ Kamil Nábělek

Koncepce Poličky v Archivu výtvarného umění nemá přesné hranice či kontury. Sleduje autorské knihy v jejich nejrůznějších podobách a věnuje se také experimentům, které se ke knihám odvolávají - ať již formálně či myšlenkově.
Překračování hranic je vlastní i samotné autorské knize. Ta je slovy Ulise Carrióna sekvencí prostor. Sekvencí, která bez listování - a tedy i pohybu v čase - nemá smysl. A teprve uchopením - a pochopením - celku lze její stránky číst. Můžete je číst pouze pokud rozumíte. /1

Tvorba Pavlíny Jany Lörinczové, kterou Vám představujeme v listopadové Poličce, je mi blízká již po řadu let. Její volné malby a ilustrace dětských knih jsou v kontextu současného umění neobyčejně velkorysé a silné. Pavlína Lörinczová chce vidět svět jako smyslu-plný. /2 Opravdovost jejích motivů je v zodpovědném přístupu, svobodou výtvarného projevu se pak často inspiruje ve světě dětí.

Jednou z inspirací se jí staly nejprve omalovánky vlastních dětí, které sbírala a transformovala ve vlastní velkoformátové malby. Podobně posléze pracovala i s antistresovými omalovánkami pro dospělé. Antistresové omalovánky zasáhly mne i Pavlínu přibližně ve stejnou dobu letošního léta. Zatímco já jsem z nich byla pouze ve stresu, Pavlína si jejich výběr pořídila domů.
A tak vznikly knihy - malby, z nichž několika můžete nyní listovat. Jsou to první antistresové omalovánky pro dospělé, které mě nestresují. Vymalovala je malířka a tvorba pro ni nebyla pouhým odpočinkem (protože žádná umělecká tvorba odpočinkem není). Nevznikly ani s úmyslem protestovat či provokovat. Šlo zde především o jednoduché sdělení. Odpověď člověka, který si nedal dobrovolně svázat ruce - a má odvahu doslova přetahovat přes obrysy konvence a pohodlí. Pavlína Lörinczová jednoduše vstoupila v antistresových omalovánkách do dost zdivočilé řeky - a vydala se přímo proti proudu.

Je až s podivem, jak silně vzniklá malba někdy působí. Někdy jde o půvab náhodný, někdy však je to kontrast vrstev a konceptů, který poutá pozornost. Také proto, že Pavlína na omalovánkách nepracovala mechanicky - ale právě naopak. Její citlivé reakce na necitlivé podklady jsou začátkem hry, která končí různě.

Například knihu omalovánek Colourtronic Pavlína kolorovala ve smyslu jejich návodu - a přeci velmi nečekaně. Netrápila se tím, že nemá přesně stejné barvy, které jsou na paletě - a byla kreativní. Doopravdy. Knihu Relaxační malování - Luxusní pocit ze zlaté edice pečlivě destruovala pomocí odpovídajících třpytivých odstínů. Ve scifi-surrealistických omalovánkách Star Wars se snažila s barvami bojovat a střílet a v Omalovánkách pro seniory naopak pracuje pouze s materiály běžně dostupnými a technikami snadnými. A nakonec v Kouzelné zahradě všechny vyzkoušené principy kombinuje.

Pavlína Lörinczová ve svých omalovánkách neodsuzuje a neuráží své okolí a trendy. Pracuje s nimi pouze zcela jinak, než se očekává. S nadsázkou a svobodněji, než jsme zvyklí. Svoji odpověď nám nabízí - a nevnucuje. A pokud její destruované antistresové omalovánky přesto trochu provokují, pak je to spíše odhalením císařovy nahoty.

A na závěr mi dovolte parafrázovat mistra Yodu a popřát Vám, nechť Vás síla barev vždy provází! /3

Anna Pleštilová

 

1/ Ulises Carrión, The new art of making books, 1975
2/ Lucie Rohanová: Svět (v) obrazu, kurátorský text, 2016
3/ Nicolas Beaujouan, z předmluvy Star Wars antistresových omalovánek