Co je u nás nového
2015/02
12

Petra Hudcová: Práce v archivu

Petra Hudcová se narodila v Praze. Od roku 1994 žila ve Velké Británii, kde vystudovala

bakalářské studium na Leeds Metropolitan University a v roce 2006 zakončila magisterské

studium v Londýně na Central Saint Martin’s School of Art. Momentálně žije a pracuje v

Praze.

Petra Hudcová ve své práci zkoumá naši touhu po prožívání důležitých a prchavých

okamžiků života a jejich trvanlivost v čase. Její práce spočívá v pokusech o zachycení

těchto ambivaletních prožitků a pocitů s nimi spojených. Základními stavebními prvky pro

tvorbu autorky jsou obrazové materiály – kresby a fotografie, které dlouhodobě vytváří.

Obrazy kulis vnějšího světa, přírodní scény a v poslední době i architekturu následně

manipuluje do abstraktních prostorových video koláží. Paralelním výstupem je přechod

do prostoru prostřednictvím instalace, založené na komunikaci prostorových objektů s

videem a práce se světlem. Tyto postupy odrážejí rozmanité prostorové a časové vjemy

a především touhu je pozastavit, uzamknout. Následně těmto asociativním obrazům dát

jinou časovost a rytmus, který rozkládá pocit lineáního plynutí času.

Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění je zároveň site specific instalací. Autorka

pro ni použila ”odrazy” prostorů Archivu výtvarného umění a fragmenty materiálů z jeho

fondu.