Co je u nás nového
2021/06
01

Pohled do Archivu 13 - Typografie

 

Samostatnou částí Archivu je rozsáhlá typografická sbírka - knihy, katalogy, časopisy, divadelní
programy a další dokumenty řazené podle autorů grafických úprav a ilustrací.
Knižní realizace vybraných sochařů, malířů a grafiků (např. Jiří Balcar, Václav Boštík, Milan
Grygar, Stanislav Kolíbal, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Zdeněk Ziegler), stejně jako významné
ediční řady (Aventinum, Dobrá dobrodružná díla, Družstevní práce, Hlasy, Klub čtenářů, Klub
přátel poezie, Knihy dobrých autorů ad.), se snažíme podchytit v úplnosti.
Soupisy zpracované knižní tvorby vydáváme v edici Books. Sv. 1, Edice Divadlo 1961-1970, 2014,
společně s nakladatelstvím Pražská scéna; sv. 2, Malá řada Soudobé světové prózy, 2017; sv. 3,
Soudobá světová próza, 2019. Mimo edici vyšel v roce 2015 dvoudílný soupis grafického a
ilustračního díla Zdenka Seydla – Zdenek Seydl a knihy.
Jména řady grafiků uvedená v tirážích jsou někdy jediným dokladem o jejich práci a existenci.
Některé autory jsme díky vazbám vytvořeným v abARTu dokázali identifikovat, o dalších zatím
víme jenom to, že se knižní tvorbě – někdy jenom příležitostně, ale často pilně a soustavně –
věnovali.
Pro první letmé seznámení s typografickou sbírkou jsme – podle abecedy - vybrali knižní realizace
šestnácti osobností spoluurčujících rozmanitost a kvalitu českých knih 20. století - Jaroslava Bendy
(1882-1970), Cyrila Boudy (1901-1984), Vratislava Hugo Brunnera (1886-1928), Josefa Čapka
(1887-1945), Oldřicha Hlavsy (1909-1995), Adolfa Hoffmeistera (1902-1973), Milana Kopřivy
(1929-1997), Stanislava Kulhánka (1885-1970), Otakara Mrkvičky (1898-1957), Františka Muziky
(1900-1974), Zbyňka Sekala (1923-1998), Zdenka Seydla (1916-1978), Václava Sivka (1923-1974)
a Františka Tichého (1896-1961).
Knihy jsou zpracované a společně s dalšími údaji volně přístupné v informačním systému abART
(www.isabart.org).

Samostatnou částí Archivu je rozsáhlá typografická sbírka - knihy, katalogy, časopisy, divadelníprogramy a další dokumenty řazené podle autorů grafických úprav a ilustrací.Knižní realizace vybraných sochařů, malířů a grafiků (např. Jiří Balcar, Václav Boštík, MilanGrygar, Stanislav Kolíbal, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sklenář, Zdeněk Ziegler), stejně jako významnéediční řady (Aventinum, Dobrá dobrodružná díla, Družstevní práce, Hlasy, Klub čtenářů, Klubpřátel poezie, Knihy dobrých autorů ad.), se snažíme podchytit v úplnosti.Soupisy zpracované knižní tvorby vydáváme v edici Books. Sv. 1, Edice Divadlo 1961-1970, 2014,společně s nakladatelstvím Pražská scéna; sv. 2, Malá řada Soudobé světové prózy, 2017; sv. 3,Soudobá světová próza, 2019. Mimo edici vyšel v roce 2015 dvoudílný soupis grafického ailustračního díla Zdenka Seydla – Zdenek Seydl a knihy.Jména řady grafiků uvedená v tirážích jsou někdy jediným dokladem o jejich práci a existenci.Některé autory jsme díky vazbám vytvořeným v abARTu dokázali identifikovat, o dalších zatímvíme jenom to, že se knižní tvorbě – někdy jenom příležitostně, ale často pilně a soustavně –věnovali.Pro první letmé seznámení s typografickou sbírkou jsme – podle abecedy - vybrali knižní realizacešestnácti osobností spoluurčujících rozmanitost a kvalitu českých knih 20. století - Jaroslava Bendy(1882-1970), Cyrila Boudy (1901-1984), Vratislava Hugo Brunnera (1886-1928), Josefa Čapka(1887-1945), Oldřicha Hlavsy (1909-1995), Adolfa Hoffmeistera (1902-1973), Milana Kopřivy(1929-1997), Stanislava Kulhánka (1885-1970), Otakara Mrkvičky (1898-1957), Františka Muziky(1900-1974), Zbyňka Sekala (1923-1998), Zdenka Seydla (1916-1978), Václava Sivka (1923-1974)a Františka Tichého (1896-1961).Knihy jsou zpracované a společně s dalšími údaji volně přístupné v informačním systému abART(www.isabart.org).