Co je u nás nového
2017/02
02

Tomáš Murár: Umění jako princip a zákonitost

Vojtěch Birnbaum svými teoretickými pracemi z dvacátých a třicátých let 20. století vytvořil jednu z prvních svébytných českých teorií umění. Obecně přijímaná je teze, že vycházel především z metodických podnětů tzv. starší vídeňské školy dějin umění. Ve své interpretaci zákonitosti a principu umění, ve vlastní formulaci stylu a jeho proměnách v čase, jak přednáška ukáže, však nepracoval pouze s poznatky tohoto směru, jeho přemýšlení o umění zahrnuje širší filozofický a uměleckoteoretický rámec myšlenek z počátku 20. století. Přednáška spojená s prohlídkou výstavy Vojtěch Birnbaum: Princip umění se zaměří na výklad Birnbaumova chápání uměleckého stylu, na jedné straně jako základního prvku určujícího proměny uměleckého výrazu a forem na základě „zákonitosti“ a „principu“ baroka, na straně druhé jako metodické pomůcky pro výzkum dějin umění. Jeho teorie byly totiž rozpracovány několika jeho žáky, a to vždy jedinečným způsobem. Naznačení Birnbaumova chápáním umění, vztahu mezi jeho základy a následným rozšířením, bude hlavním tématem přednášky.

Tomáš Murár vystudoval dějiny umění na Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy, bakalářskou práci věnoval interpretaci Birnbaumovy základní teoretické studie „Barokní princip v dějinách architektury“. Vedle pobytu ve Spojených státech amerických absolvoval studijní pobyt na univerzitě ve Vídni, kde se dále zabýval problematikou tzv. vídeňské školy dějin umění na začátku 20. století. V současné době se vedle historiografického výzkumu dějin umění zabývá interpretací amerického malířství 19. a 20. století na hranici intermediálních studií.