What's new
2019/10
11

Antropologie smyslů

Od 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka zázemí Artarchivu se zakladatelem Archivu výtvarného umění Jiřím Hůlou, poté editoři během slavnostního uvedení před volnou diskusí představí sborník jehož kmotrovství se ujal etolog Marek Špinka.