What's new
2014/09
04

Lumír Jisl a Mongolsko

Lumír Jisl a Mongolsko

Fotografie 1957 – 1963

Výstava mapuje tři mongolské expedice Lumíra Jisla (1921-1969), předního československého badatele v oblasti mongolské archeologie a znalce orientálního umění a hmotné kultury. Jisl se odborně zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a zejména Mongolsku, kam roku 1958 vedl první československou archeologickou expedici a učinil unikátní objevy při zkoumání památníku prince Kültegina (685-732).

Pouze několik z fotografií, které výstava představuje, bylo dosud publikováno, a vystaveny byly zatím pouze v prestižním ulánbátarském Dzanabadzarově museu v srpnu 2014, české publikum se zde s nimi setkává poprvé. Díky svědomité péči rodiny Lumíra Jisla o jeho vědeckou pozůstalost můžeme dnes, po více než půlstoletí, spatřit unikátní snímky zachycující po staletí nezměněný svět mongolské civilizace v posledních okamžicích před jeho hlubokou a nevratnou proměnou, Mongolsko tak, jak jej už nikdy neuvidíme.

„Dosáhl jsem cíle cesty, nyní již bude návrat. Byla to skutečnost? Ale jen dárky přátel, fotografie a hrst suchých bylin voňavé stepi mi budou připomínat, že to opravdu byla skutečnost. Mongolsko, země krásná, zelená stepí, modrá vzduchem, žlutá pískem, teplá lidmi, měkká nozdrami koní, léta jsem po tobě toužil. A když jsem tě konečně spatřil, moje touha tím nebyla nasycena. Miluji tě a věčně tě budu mít rád.“

Lumír Jisl před odletem z Mongolska 1958