What's new
2016/11
03

Monika Immrová: Grafiky, slepotisky a jedna socha

Zevrubný pohled na jednotlivá díla Moniky Immrové, grafické listy a sochařské objekty, vede k poznání, že nejdůležitějším úkolem jejího tvůrčího zkoumání a výtvarného uvažování je definovat tvar. Jakmile ho objevuje a buduje v grafické technice, ráda využívá kontrastu černého pozadí a světlého, siluetově výrazného a v jemných křivkách klenutého tvarového motivu. V jeho vnitřku pak šerosvitnou modelací dociluje objemového zakřivení. Jindy se přiklání k pojetí, v němž pozadí, tedy plocha papíru zůstává světlá a naopak vlastní tvar je díky použité technice až sametově černý. Graficky ztvárněné moduly v listech Moniky Immrové mnohdy asociují předměty našeho každodenního života. Některé z nich autorka sama označila názvem Nádoby nebo Zátiší. Tu jakoby imaginární „dóza či egyptská kanopa, pohár nebo mísa “ nabývají jinou dimenzi. Stávají se plnou, až masivní plastickou formou, aktivně vymezující vnitřní a vnější prostor.

Božena Vachudová

Monika Immrová se narodila roku 1970 v Lounech. Po studiu Střední výtvarné školy Václava Hollara v Praze (1992–1995) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (1995–2001).
Samostatně vystavuje od roku 1996 (např. Galerie výtvarného umění v Mostě, 2003; Síň pod Plečnikovým schodištěm na Pražském Hradě, 2006; Galerie Caesar v Olomouci, 2007; Letohrádek Ostrov a Oblastní galerie v Liberci, 2009; Galerie města Loun, 2012; kostel sv. Vavřince v Klatovech, 2013; Galerie Dům v Broumově, GASK v Kutné Hoře, 2015). Opakovaně se zúčastňuje výstav seskupení Socha 2, roku 2011 byla zařazena na výstavu Fundamenty & Sedimenty (Praha), roku 2015 na výstavu Místo sochy (Klatovy). V letech 2008 a 2009 získala ocenění Grafika roku; její grafické práce jsou každoročně zařazovány do výstav téže ceny již od roku 2001. Zúčastnila se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí. Zabývá se sochou a grafikou.

Výstavy Setkávání v GFÚ v r. 2015 se uskutečňují s laskavou podporou MČ Praha 4