What's new
2012/08
30

Navázali jsme spolupráci s Wikipedií

Informační systém abART se propojil s českou Wikipedií ve společném Wiki projektu GLAM/abART.

GLAM (v angličtině Galleries, Libraries, Archives & Museums) znamená spolupráci Wikipedie s galeriemi, knihovnami, archivy, muzei a dalšími institucemi podobného zaměření.

K dnešnímu dni odkazuje 246 článků české Wikipedie na záznamy Informačního systému abART.

Aktuální stav najdete zde.

Jako první bod vzájemné spolupráce byl dohodnut vznik šablony, která bude propojovat články Wikipedie a záznamy abARTu a sjednotí současné rozmanité odkazování. Výhledově zástupci české Wikipedie počítají se vznikem článků souvisejících s připravovanými výstavami v Archivu výtvarného umění a v Centru současného umění DOX.