What's new
2021/09
09

Pod nulou

59. výstava cyklu Setkávání s názvem „Pod nulou“ je součástí Arktického festivalu 2020–2021 a představí záznamy zimních či mrazivých akcí doplněné méně obvyklými artefakty českých a slovenských výtvarných umělců odkazujícími k atmosféře zimního prostředí.

 

Téma výstavy souvisí také s motivem obrazu Záliv smrti (1897) malíře, polárního badatele a kartografa Julia Payera (1842–1915). Payerovo monumentální dílo o rozměrech 390 x 540 cm, zobrazující tragický konec polární expedice vedené sirem Johnem Franklinem v letech 1845–1847, je trvale vystavené v zasedací síni Geofyzikálního ústavu AV ČR (GFÚ), ve které GFÚ společně s Archivem výtvarného umění od roku 2002 pořádá cyklus výstav Setkávání. Věda a umění jsou rozličné způsoby poznávání světa, na výstavách hledáme a nabízíme možné paralely, analogie, podobnosti mezi rozumovým vědeckým bádáním a uměleckou tvorbou. 
Pravá zima začíná bodem mrazu a končí absolutní nulou: -273,15 °C. Shromážděná díla k výstavě Pod nulou z velké části v zimním období vznikala, využívala proměnlivé vlastnosti vody, sníh a led jako vhodný materiál k tvorbě pomíjivých realizací. Další se zimou a mrazem nějakým způsobem souvisejí. 

 

Po zahájení výstavy bude od 17:00 následovat přednáška Zdeňka Lyčky, polárníka, překladatele a diplomata, o expedicích Julia Payera, jehož obraz přednáškovému sálu trvale vévodí. 

 

Vystavují: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Marie Blabolilová, Pavel Büchler, Robert Cyprich, Rudolf Fila, Group m (Dušan Klimeš, Jiří Hynek Kocman, Jitka Kocmanová, Jiří Valoch), Josef Hampl, Hana Hamplová, Jiří Hanke, Vladimír Havlík, Jiří Hůla, Martin Chlanda, Čestmír Janošek, Ivan Kafka, Milan Kohout, Michal Kern, Artur Magrot, Milan Maur, Alex Mlynárčik, Monogramista T.D, Marian Mudroch, Svetozár Mydlo, Radek Nivnický, Helena Pospíšilová Wilson, Jakub Rajnoch, Milan Resl, Pavel Rudolf, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Rudolf Sikora, Miloš Šejn, Miloš Urbásek