What's new
2020/07
16

Pohled do Archivu 12 - Periodikum

Ve volném cyklu Pohled do Archivu představujeme další typ dokumentu. Výtvarné, literární, kulturní, společenské časopisy a denní tisk jsou dalšími prameny pro zpracování informací o současném výtvarném umění. Různých periodických titulů je v Archivu více než sedm set.