What's new
2013/11
14

Regionální osobnosti (Podlipansko)

Archiv k výstavě Kde domov můj?

Výstava Regionální osobnosti (Podlipansko) se tematicky vztahuje k probíhající výstavě Kde domov můj. Obrazově představuje více než 100 osobností, které se narodily, žily a pracovaly v oblastech Kouřimska, Pečecka, Podchlumecka nebo v Kostelci nad Černým lesy. Další stovky lidí Podlipanska jsou alespoň připomenuti jménem, rodištěm, popřípadě místem působení.

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění, DOX, Malá věž.

Zahájení 14. listopadu v 18 hodin.

 

Regionální osobnosti (Podlipansko)

V roce 2006 Archiv realizoval první projekt zaměřený na regionální osobnosti. V regionu Podlipanska - tedy na Kouřimsku, Pečecku, Podchlumecku nebo v Kostelci nad Černými lesy – jsme hledali zajímavé osobnosti, které jsou s ním smysluplně provázány. Výstupem byla putovní výstava Osobnosti Podlipanska, stejnojmenná publikace, a – především – uložení všech osobností do naší databáze abART a rozšíření jejích funkcí.

Nyní se k tématu regionálních osobností vracíme po několika letech znovu a to zejména v souvislosti s právě probíhající výstavou v DOXu Kde domov můj. Snažíme se představit význam a fenomén vybraného místa či území tak, jak je reflektován či přímo vytvářen místními osobnostmi, ať už výtvarníky, architekty, spisovateli, učiteli, politiky, či jinak společensky aktivními obyvateli.

Hlavní část výstavy tvoří 24 panelů Osobností Podlipanska, kde je představeno více než sto osobností, které se v regionu Podlipanska narodily, žily, pracovaly, nebo zde zanechaly pozoruhodnou stopu. Výběr osobností byl daný dokumenty a fotografiemi, které se nám podařilo získat, podle nich také stručně ozřejmujeme vazbu na Podlipansko, vzdělání, profesi, zaměření nebo dílo jednotlivých osobností. Význam a specifika vybraného Podlipanského regionu jsme se rozhodli ukázat nejen na výčtu a představení osobností, ale i na pestré škále místních tradic, specifik, i jednotlivostí, které jsou místně příslušné a místně nezaměnitelné. Výstavu jsme doplnili o několik autorských děl, které právě z místních daností vychází, či s nimi záměrně pracují. Např. výroba keramiky lidové (zdobení přes šablonu) či umělecké (Eva Švankmajerová), každoroční keramické trhy, Kostelecký zámek v kresbách Borise Tesaře a jiné.

Ostatní osobnosti Podlipanska, které se na výstavu nevešly, jsou připomenuty alespoň jménem a rodištěm, popřípadě místem působení v našem informačním systému abART, kde jsou dále doplňovány a zpřesňovány. Na základě celého projektu jsme také do vkládací a prohlížecí verze abARTu doplnili pole umožňující nová kritéria výběrů a zavedli jsme striktní popis místa a to formou: místní název, název obce a název okresu.

Více na http://abart-full.artarchiv.cz/

Místo a jeho přesný popis

Pro každý výběr je potřeba jasně definovat požadavky. Regionální osobnosti definujeme jako významné jedince, kteří se v dané obci či oblasti narodili, zemřeli nebo působili. Aby bylo možné výběry regionálních osobností (rodáky, jubilea, výročí) provést, musí být vytvořené jednoznačné vazby na místa narození, úmrtí, na instituce a oblasti působení.

Díky nejednoznačným, přibližným i chybným názvům obcí a institucí uváděných v běžně dostupných databázích, encyklopediích či slovnících jsme si do abARTu zanesli tisíce informací s neúplnými nebo špatnými vazbami na místa narození nebo úmrtí a na instituce a oblasti působení.

Jinak řečeno místa narození, úmrtí, působení atd. musí být zcela přesně a správně popsána. A to je poměrně velký problém.

Příklad:

Jednou z regionálních osobností Plzeňského kraje je archivář, kronikář a pedagog Karel Peters. Narodil se 8. dubna 1879, zemřel 19. února 1968 v Klatovech. Národní knihovna České republiky uvádí, bez bližší specifikace, jako místo narození Velký Třebetín. Obec Velký Třebetín neexistuje, jednoznačný název místa narození Karla Peterse, umožňující vytvořit správnou (pro další hledání použitelnou) vazbu je – Třebýcina, část obce Měčín v okrese Klatovy. Zápis v abARTu proto provádíme takto: Třebýcina, Měčín (Klatovy).

Momentálně pracujeme – postupně po krajích - na napravení všech uložených chyb. Po kontrole všech v abARTu založených obcí/institucí, po vytvoření nových a po opravě stávajících vazeb (osoba-místo narození, osoba-místo úmrtí, osoba-místo/instituce působení) bude možné vytvářet výběrové soubory (rodáci, regionální osobnosti), exportovat je automaticky podle požadavků na libovolné webové stránky.