What's new
2015/06
18

Richard Loskot: Druhotná příroda

Richard Loskot (1984)

Richard Loskot žije a tvoří v Ústí nad Labem, kde se podílí na současném kulturním dění. V Ústí inicioval v souvislosti s problémy Činoherního divadla otevření kina Hraničář, kde se nyní spolupodílí na jeho provozování a koncepci. Přednáší na fakultě umění a designu UJEP. V Ústí n. Labem se spolupodílel na programu galerie Emila Filly, založil akustickou galerii v podchodu Procházka pod skutečností, inicioval Pecha Kucha a řadu dalších kulturních akcí.

Studoval na Technické univerzitě v Liberci u Stanislava Zippeho, dva roky studoval na akademii v Mnichově u Magdaleny Jetelové, s kterou od té doby spolupracuje. V roce 2012 a 2014 se dostal mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého, kde v roce 2014 získal diváckou cenu Respektu. Spolupracuje s architektonickým uskupením Mjölk, v současné době ho přizvala milánská galerie Boccanera mezi své kmenové umělce.

Richard Loskot rád pozoruje rozlišné jevy a principy. Nejraději ty, které obyčejně nevidíme, respektive vědomě nevnímáme. Fascinuje ho světlo, čas, pohyb, teplo i zvuk.

Snaží se pochopit a přijít na principy jejich vzniku a fungování. Vzdáleně komplikované děje přibližuje divákovi jednoduše, chytře a pochopitelně, vždy s vazbou na daný prostor. Každou výstavu komponuje pro daný prostor na míru, pracuje po svém a pokaždé jinak. Nebojí se technologických prostředků, díky kterým vytváří aktivní instalace, jejichž součástí je často právě divák. Jednoduchými a rafinovanými postupy se snaží podat základní jevy a principy jiným způsobem.

 

Jak se k nám dostanete - http://ig.cas.cz/kontakty/jak-se-k-nam-dostanete-0The  www.ig.cas.cz, www.artarchiv.cz, www.richardloskot.net