What's new
2013/05
06

Rudolf Fila: M. Švabinský krajinář

Filova tvorba vždy sestávala ze dvou vzájemně se doplňujících proudů - malby a kombinace technik (kresba, pastel, frotáž, komentář) na papíře. Mezi díly na papíře, a zejména na tištěných předlohách, začaly v 70. letech dominovat interpretace knih. Forma knihy s celým kulturně-historickým pozadím dodala Filově práci nové možnosti, reaguje nejen na jednotlivé stránky, ale i na knihu jako celek. Už interpretace obálky knihy reprodukující krajinářské kresby Maxe Švabinského, čárkovaná linie znázorňující pohled nakresleného kreslíře, s jemným odstupem glosuje téma publikace.

Autorskou knihu „M. Švabinský krajinář – Korektury R. Fila“ věnoval svému příteli a ctěnému souputníku Ladislavu Novákovi z Třebíče. 
LuRo (Lucie Rohanová)