What's new
2009/03
13

Sborník Výtvarné umění 1950 - 1971, 1990 - 1996

Archiv výtvarného umění zpracoval časopis Výtvarné umění v informačním systému abART a vydal sborník Výtvarné umění 1950 - 1971, 1990 - 1996.

Na uceleném souboru 27 ročníků časopisu Výtvarné umění si Archiv ověřil schopnosti systému a objevil nové možnosti rozvoje.

Rozklad informací na základní jednotky a způsob jejich uložení (na každý prvek lze nahlížet z několika stran) nabízí různé nabídky třídění a výběru. Jednoduchými dotazy tak vznikají obsahy jednotlivých čísel časopisu, rejstříky umělců a autorů textů, seznamy literatury, vazby na dokumenty, výstavní prostory, pořadatele atd. Nové údaje se díky otevřené struktuře informačního systému propojují s už existujícími i v budoucnu vloženými daty.

abART umožňuje nejen další detailní (hlubší) zpracování dokumentů (např. rejstříky článků – zmíněné osoby), ale i jejich internetové zpřístupnění včetně doprovodných reprodukcí a plných textů. Z časopisu Výtvarné umění jsou nyní na webu články z vydaného sborníku Výtvarné umění 1950-1971, 1990 – 1996 a další vybrané texty.

Zpracování časopisu Výtvarné umění v informačním systému abART a vydání sborníku bylo možné díky grantu Ministerstva kultury České republiky.

Knihu je možné zakoupit v centru současného umění DOX nebo objednat přes internet (havrda@artarchiv.cz). Cena sborníku je 300 Kč.