What's new
2014/05
15

Šest v Archivu (4)

Mongolsko 1957-1969 prizmatem Lumíra Jisla: Fotografie a poznámky z cest

Přední československý badatel v oblasti mongolské archeologie, znalec mongolského,

tibetského a japonského umění PhDr. Lumír Jisl, CSc. (18. duben 1921 – 22. listopad 1969)

strávil v letech 1957 a 1958 více než půlrok cestováním po Mongolsku a Číně. Pouze malá

část jeho barevných a černobílých fotografií z Mongolska byla publikována. Jeho poznámky z

cest, jakož i fotografie z Číny nebyly publikovány nikdy.

 

doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.

Ústav religionistiky

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

A. Nováka 1

602 00 Brno

belka@phil.muni.cz