What's new
2015/12
02

Setkávání - Sbírka GFÚ

 

Setkávání v Geofyzikálním ústavu

V roce 2000 se v Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v Praze 4 na Spořilově začalo

uvažovat o pořádání výstav současného výtvarného umění v  přednáškovém

sále ústavu. Náhodné seznámení tehdejšího ředitele ústavu Aleše Špičáka s výtvarníkem,

vystudovaným matematikem Jiřím Hůlou posléze určilo podobu výstav až do dneška.

Cyklus nazvali Setkávání a dosud připravili čtyřicet devět „setkání“ se současným

výtvarným uměním. Pro výběr autorů je zásadní osobnost Jiřího Hůly, který opustil linii

vnějškové podobnosti výtvarných děl s geofyzikálními vyobrazeními a orientoval se na

umělce, kteří bez ohledu na trendy sledují svoji vlastní cestu a – stejně jako sami vědci – jsou

invenční a zapálení. Nápad založit sbírku vzešel ze samotného Geofyzikálního ústavu a

sbírka, která během patnácti let vznikla, odráží jedno velké společné téma, kterým je

struktura.

Slovo struktura označuje vztahy mezi složkami komplikovaně uspořádaných systémů.

Výtvarné dílo je složitou znakovou strukturou a zároveň mnohoznačným /

mnohovýznamovým / polysémantickým  a jedinečným systémem. Sbírka GFÚ zahrnuje díla

nefigurativního umění vyhovující jak definici struktury, tak znakového systému. Vzniklé

práce barvou, formami a uspořádáním často poukazují na modely matematické morfogeneze

v přírodě, jiné pracují s principy seriality a další odkazují spíše k strukturální abstrakci

(informel). Fyzikální procesy často vytváří struktury jasné krásy, které vznikly z  

diferencovaného metamorfismu hmoty a umělci je na základě vlastního porozumění

překládají jazykem umění.