What's new
2020/09
24

Soudobá světová próza

Edice Soudobá světová próza (SSP) byla po celou dobu své
existence soustředěná na současnou světovou literaturu. V
nakladatelství Odeon (dříve Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, později Státní nakladatelství
krásné literatury a umění) bylo v letech 1953-1993 v SSP
vydáno 417 titulů. Obsah i podoba knižnice se proměňovaly
v závislosti na politické a společenské situaci i na pohybu ve
výtvarném umění, měnil se výběr překládaných spisovatelů a
výtvarné zpracování knih. Stejné zůstaly rozměry a tvrdé vazby
opatřené přebalem.
V dobé politického uvolnění a narůstajících nadějí, se veškeré
kulturní a umělecké oblasti - přes rozličné názory, směry,
sympatie a rozpory – vzájemně ovlivňovaly a doplňovaly,
prorůstaly v cosi nadosobního, co se dnes s nadsázkou a s
dávkou sebeironie nazývá zlatá šedesátá.
Knihy SSP, na rozdíl od Malé řady SSP, upravovali převážně
grafici živící se typografií knih a časopisů, tvorbou
divadelních a filmových plakátů, popřípadě ilustracemi.
Radosti a obavy doby, stejně jako vlivy soudobých uměleckých
směrů a tendencí (informel, nová citlivost, minimalismus,
konkrétní poezie), se přirozeně staly součástí jejich knižního
díla.
Výstavu doprovází třetí svazek edice Books - Soudobá světová
próza (Archiv výtvarného umění, 2019) s důkladným popisem a
s vyobrazením všech vydaných svazků. V úvodu výstavy je
ukázkami obálek a přebalů dvou dalších odeonských edic
(Plamen, Klub čtenářů) připomenuta tvorba nestora českých
knižních grafiků Václava Bláhy (1922).