What's new
2017/03
01

Stanislav Diviš: Rytmy, doteky, partitury (kresby a obrazy)

úvodní slovo Jiří Hůla,

saxofon Tereza Novotná,

klavír Alice Lin

 

Výstavy Setkávání v GFÚ podporuje MČ Praha 4