What's new
2021/09
02

Tabook 2021

 

Slavíme 10. Tabook 
Letošní desáté vydání festivalu malých kvalitních nakladatelů Tabook se koná už v prvním zářijovém týdnu, od 2. 9. do 4. 9. 2021 v Táboře, tedy o měsíc dřív, než je obvyklé. Pořadatelé by se tak rádi vyhnuli podzimní vlně covidu a zároveň doufají, že velká část festivalu bude moci probíhat ve venkovních prostorách.
Kromě tradičního knižního trhu, na kterém se představí více než šedesát kvalitních českých a zahraničních nakladatelů, město na pár dní opět zabydlí spisovatelé, novináři, ilustrátoři, redaktoři, editoři, překladatelé, teoretici knihy a ilustrace, studenti uměleckých škol a také řada zahraničních hostů.
Z Německa přijede grafička Gabriela Jolowicz, která spolu se studenty Henninga Wagenbretha a pražským ateliérem ilustrace UMPRUM obsadí výstavami celé divadlo, z Francie se na Tabook po devíti letech vrací kritička dětské literatury a spisovatelka Sophie Van der Linden, své nové práce (včetně nové knížky o Táboře) tu představí i ilustrátorka Joëlle Jolivet, grafický designér a tvůrce pop-up knih Gérard Lo Monaco nebo mladý italský ilustrátor Andrea Antinori. Společnou knížku komiksových příběhů inspirovaných poutí po Broumovsku tu představí dvanáct mladých komiksových kreslířů z celé Evropy. Z českých hostů přislíbili účast spisovatelé, básníci, překladatelé a výtvarníci všech generací: spisovatelky a spisovatelé Markéta Pilátová, Rena Horváthová, Marie Siváková, Eda Kriseová, Katarína Kucbelová, Miloš Doležal, S. d. Ch., Patrik Banga, Matěj Hořava, Fedor Gál, Onřej Kundra, básníci a básnířky Petr Borkovec, Elsa Aids, Marcela Linhartová, překladatelé a překladatelky Jiří Pelán, Helena Honcoopová, Petr Komers, ale také teoretici umění Milena Bartlová a Ivan Foletti, filozofové Alice Koubová a Miroslav Petříček, všestranná Tereza Říčanová, malíř Jan Kostohryz nebo divadelní rodina Marčíků a mnozí další.
Součástí festivalu je letos opravdu bohatý nakladatelský program, vystoupení v táborských kavárnách, zahradách, parcích, dvorcích i ve školách, bytová čtení, divadelní představení, koncerty, výstavy, výtvarné i čtenářské dílny. Velká část programu je věnována dětem: v běhu bude mimo jiné nepřetržitá výtvarná dílna ve Střelnici, ale děti zažijí i kurz zbytečné reportáže, taneční představení Kozí kraviny, workshopy, koncerty, divadla i autorská čtení. Mnoho akcí se letos odehrává v divadle Oskara Nedbala, v bývalé staroměstské Truhlárně a v nedávno opravené Trafostanici u Jordánu, ale samozřejmě také v táborských podnicích, zahradách, na dvorcích i v domácnostech.
Tabook letos tematizuje dvojlomný Family byznys a zkoumá slabost i sílu rodinných vztahů, intimitu, mafiánství, provázanosti, ale také rodinné podniky, osobní sbírky nebo obyčejnou každodennost.

více informací najdete v následujících dnech zde:  
www.tabook.cz
 
https://www.facebook.com/FestivalTaBook