What's new
2017/10
30

Umění jako princip a zákonitost

Archiv výtvarného umění vydal česko-anglickou publikaci Umění jako princip a zákonitost: K dějinám a metodologii umění Vojtěcha Birnbauma, kterou připravil historik umění Tomáš Murár. Kniha, která vychází u příležitosti 140. výročí narození předního českého historika umění Vojtěcha Birnbauma (1877–1934), přehledně shrnuje aspekty Birnbaumovy teorie „principu“ a „zákonitosti“ umění, jak je sledoval a rozpracoval zejména ve 20. a 30. letech 20. století. Zároveň sleduje zakořenění Birnbaumovy teoretické práce v širších kruzích dobového evropského uměleckohistorického i filozofického myšlení a dopad jeho formulace uměleckého „vývoje“ na další generace historiků umění.
Vydání knihy podpořili Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Knihu je možno zakoupit přímo v Knihovně a otevřeném pracoviště Archivu v pražském DOXu či objednat na emailu duplicity@artarchiv.cz. Prodejní cena je 220,- Kč.