What's new
2012/10
04

Velkorysý dar od prof. Františka Dvořáka

Archiv výtvarného umění bezúplatně převzal od prof. Františka Dvořáka jedenáct přepravek výstavních katalogů.
Velkorysý dar doplní veřejnou archivní knihovnu, a po zpracování v databázovém systému abART (www.artarchiv.cz/abart) významně rozšíří množství volně přístupných informací o současném českém a slovenském výtvarném umění.

Srdečně děkujeme!