What's new
2016/02
11

Zdeněk Palcr – osamocený vizionář

Již v sedmdesátých letech pronesl sochař Zdeněk Palcr myšlenku, že opustí-li

princip sochy, opustí umění jako takové a současně i svou duchovní identitu (jelikož duchovní

svět je v naší tradici ztělesňován a projevem toho je právě socha).

Jak Palcr dospěl k této úvaze, jež se dnes potvrzuje, a jak s ní byl ve své době

osamocen a nepochopen, vysvětlí jeho žák, sochař Michal Blažek v první přednášce

z plánovaného desetidílného cyklu Rok s Palcrem pořádaného k dvacátému výročí Palcrovy smrti.